نرخ استخدام شاهد اجاره‌ای

شغل‌شان شاهد است، محل کارشان اطراف دادگاه‌هاست، همان اطراف می‌چرخند، افراد مستاصل، عصبانی و خسته را که از در دادگاه بیرون آمده، شناسایی می‌کنند و بعد پیشنهادهای‌شان را به انواع و اقسام مختلف به آنها می‌دهند. «وکیل نیاز ندارید؟ پادو پرونده چطور؟ مشاوره هم داریم‌ها» و بعد با کمی تأخیر معنادار و صدایی آرام‌تر و زیرتر؛ «شاهد هم اگر خواستید در خدمتم.»

گلایه خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی از تعداد و مسئولیت متهمان

وکیل خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی گفت: طبق قواعد حقوق داخلی و بین‌المللی تنها دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده دادگاه ایران است. بنابراین امیدواریم دادگاه منصفانه رسیدگی کند و رأی عادلانه صادر شود.

پرونده ظریف هنوز به دادگاه ارسال نشده است

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه وصول مطالبات برعهده بانک‌ها به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی است، گفت: بعضی‌ها وام‌های کلانی را گرفتند و از پرداخت بدهی خود خودداری می‌کنند و اقساط را پرداخت نمی‌کنند.