«پدربزرگم را کشتم چون تحقیرم می‌کرد»

پسر جوان که به خاطر تحقیر و توهین‌های پدربزرگش او را به قتل رسانده بود، با درخواست قصاص از سوی اولیای دم بزودی در شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه خواهد شد.

مادربزرگ قاتل دستگیر شد

مادربزرگ ۵۹ ساله آمریکایی پس از کشتن همسرش یک زن را که شبیه خودش بود، به قتل رساند تا با هویت وی فرار کند.