قتل هولناک مادر و دختر به دست میهمان آشنا

مرد جوان وقتی برای ملاقات نامزدش به خانه آن‌ها می‌رفت با دیدن دو مرد ناشناس که از دیوار خانه پایین پریدند و فرار کردند هرگز تصور نمی‌کرد که آن‌ها عاملان قتل دختر جوان و مادرش هستند.

دستگیری ۱۳ نیروی قضایی و دولتی در استان سمنان

رئیس کل دادگستری استان سمنان نظارت مستمر و برخورد جدی با فساد درون و برون قوه قضاییه را لازم و مهم می‌داند تا باشناسایی بستر‌ها و فرآیند‌های فساد زاد و اصلاح عناصر غافل، باور و اعتماد مردم به کارگزاران نظام خدشه‌دار نشود.