ارمنستان و قره‌باغ خواستار مداخله روسیه شدند

پس از آنکه جمهوری آذربایجان یک ایست ‌بازرسی را در گذرگاه مسدودشده لاچین ایجاد کرد، مقامات در ایروان این اقدام باکو را به دلیل “نقض آشکار توافقنامه ۹ نوامبر ۲۰۲۰” محکوم کردند و از روسیه خواستند تا وظایف خود را نسبت به پایان‌دهی انسداد قره‌باغ انجام دهد.