خدا خواست برای آذربایجان کشتی بگیرم

سنگین وزن سابق تیم ملی ایران که با قبول تابعیت جمهوری آذربایجان قرار است از این پس برای این کشور کشتی بگیرد،گفت: در ایران فراموش شده بودم و کسی سراغی از من نمی‌گرفت.