تولد موسس سلسله صفویه

اسماعیل بن‌شیخ حیدر معروف به شاه‌اسماعیل اول ۲۶ تیر ۸۶۶ ه.ش در اردبیل آذربایجان به دنیا آمد. او با کمک قزلباش‌ها و علویان و صوفیان توانست پایه‌گذار سلسله پادشاهی صفوی شود و یک ساختار قدرتمند سیاسی و اقتصادی در ایران به‌وجود آورد.

داستانی از سرگذشت گرامافون در ایران

گرامافون چه زمانی و توسط چه کسی ساخته شد و در چه مقطعی به ایران آمد و عکس‌العمل مردم نسبت به این وسیله مدرن چه بود؟ جعفر شهری می‌نویسد: «اولین دستگاه گرامافونی که به ایران آوردند در جلو قهوه‌خانه‌ای در شرق میدان «شمس‌العماره» به صدا درآمد.»

۲۶ دی ۱۳۵۷؛ شاه در رفت

سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۵۷؛ خروج محمدرضا شاه همراه همسرش فرح از کشور با چهره‌ای گریان، مهم‌ترین خبر امروز به حساب می‌آید.