تسلیم شدن ناپلئون

۱۷ جولای سال ۱۸۱۵، ناپلئون بناپارت ۲۹ روز پس از شکست نیروهایش در «واترلو» در بلژیک خود را رسما تسلیم انگلیسی‌ها کرد.

استعفای مصدق و فرمان نخست‌وزیری قوام

پس از پنج ماه کشمکش‌های پارلمانی‌، در ۲۵ تیر ماه ۱۳۳۱ مصدق به ناگاه با استفاده از حق قانونی نخست‌وزیر در تعیین وزیر جنگ‌، کشمکش را به یک بحران مهم ملی تبدیل کرد.

اعزام نخستین محصلان به اروپا

۱۶ تیرماه سال ۱۱۹۰ خورشیدی، عباس‌میرزا به توصیه میرزا بزرگ قائم مقام (پدر قائم مقام فراهانی)، دو تن را برای آموختن نقاشی و پزشکی به انگلستان فرستاد، این دو تن محمدکاظم فرزند نقاش‌باشی دستگاه نایب‌السلطنه و حاجی بابا فرزند یکی از سرداران درگذشته عباس میرزا بودند.