تفاوت بین فقیر و مسکین/ چه زمانى زکات واجب شد؟

«فقیر» به معنى کسى است که در زندگى خود کمبود مالى دارد، هر چند مشغول کسب و کارى باشد، و هرگز از کسى سؤال نکند اما «مسکین» کسى است که نیازش شدیدتر است و دستش از کار کوتاه است و به همین جهت از این و آن سؤال و درخواست مى‌کند.

کتاب دارساوین / خاطرات محافظ امام خمینی

«دارساوین»، مجموعه یادداشت‌ها و خاطرات سردار فتح‌الله جعفری، سرتیم حفاظت بیت امام(ره)، در خود اطلاعاتی دارد که شنیدن آن برای بسیاری تازگی دارد و در عین حال جذاب و شیرین است.

بررسی الگوهای روابط خارجی ایران عصر صفوی

  به گزارش پایگاه خبری “ججین” ، دوره صفویه در تاریخ ایران نقطه عطفی در روابط خارجی این کشور به ویژه در سطح بین‌المللی به‌شمار می‌آید. پیش از آن عمدتا مناسبات خارجی به سبب محدودیت‌های حمل‌ونقل و رفت و آمد به کشورهای همسایه معطوف می‌شد و کمتر پیش می‌آمد که پیکی از سرزمین‌های دور دست به

کارگزاران پهلوی اول و دوم / نصرت‌الدوله

یک تاریخ پژوه گفت: در چارچوب فکری نصرت‌الدوله دوم و پدرش عبدالحسین فرمانفرما، ایران برای تامین منافع ملی نیاز به پیوند همه جانبه با انگلستان داشت البته این اتحاد و پیوند به معنای سرسپردگی به انگلیس نبوده است.

ضرب سکه در دوره قاجار

ناصرالدین شاه قاجار، چند دستگاه ماشین سکه ‌زنی از فرانسه خریداری کرد و یک کارشناس فرانسوی را با دو پسرش برای ضرب سکه‌های ماشینی استخدام کرد؛ ولی کارشکنی‌های حسنعلی‌‌خان معیرالممالک، مانع پیشرفت کار شد و آن سه فرانسوی پس از دو سال بلاتکلیفی به کشور خود بازگشتند.»