پاداش و حقوق ۱۰۲میلیون دلاری مدیرعامل اپل

مدیرعامل اپل به واسطه افزایش ارزش سهام این شرکت در سال ۲۰۱۷ پاداشی معادل ۱۰۲میلیون دلار دریافت کرد. حقوق پایه تیم کوک برای سالی که گذشت ۰۶/ ۳میلیون دلار محاسبه شد، ۳/ ۹میلیون دلار پاداش نقدی به او داده شد که از ۴/ ۵میلیون دلار پاداش سال گذشته او بیشتر بود، و مجموعه‌ای از سهام شرکت اپل به ارزش ۸۹میلیون دلار به او اعطا شد تا در مجموع حقوق و دستمزد مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت فناوری جهان ۱۰۲ میلیون دلار محاسبه شود. شرکت اپل این اعداد و ارقام را در فرم‌های رسمی به ثبت رسیده در مرکز قانونگذاری آمریکاتایید کرد.

پایان ورشکستگی

ورشکستگی از آن دست فرآیندهای قانونی است که اجرای آن در عمل بسیار پیچیده و فنی است. حقوقدانان، از زمان شروع تاپایان ورشکستگی، با انواع و اقسام مسائل حقوقی که حتی بعضا در قانون تجارت نیز پیش‌بینی نشده است روبه رو هستند و در تلاشند تا برای آنها پاسخ‌هایی مستند و مستدل بیابند.