کارتان را برای تیم معنی‌دار کنید

این وظیفه شما به‌عنوان یک مدیر است که کار تیم را برای اعضای آن معنادار کنید. اما در مورد فریلنسرها یا آزادکارانی که با آنها کار می‌کنید، چطور؟