رئیسی به پکن سفر می‌کند

طبق گفته وزارت خارجه چین ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران به‌دعوت رئیس‌جمهور چین به پکن سفر می‌کند.