رییس جمهور فرهنگ ایثار و شهادت را از مهم‌ترین مولفه‌های قدرت‌ ملی در ایران خواند

رئیس جمهور در گفتگو با خانواده شهید سلمان امیراحمدی، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را مرهون ایستادگی ملت ایران و مجاهدت‌های هزاران شهید خواند و بر اهتمام همگانی برای صیانت از این سرمایه ملی تاکید کرد.