پایان ورشکستگی

ورشکستگی از آن دست فرآیندهای قانونی است که اجرای آن در عمل بسیار پیچیده و فنی است. حقوقدانان، از زمان شروع تاپایان ورشکستگی، با انواع و اقسام مسائل حقوقی که حتی بعضا در قانون تجارت نیز پیش‌بینی نشده است روبه رو هستند و در تلاشند تا برای آنها پاسخ‌هایی مستند و مستدل بیابند.

چگونه از جنگ پول بسازیم !!!

درگیری‌ها همیشه فرصت‌هایی را فراهم کرده‌اند تا افراد کسب‌وکارهایی بسازند یا رویدادهای اقتصادی ایجاد کنند که می‌توانند منبع نوری برای روزهای ناخوش پیش رو باشند.