دستورالعملی برای بهبود روابط شغلی

دفتر کار تا پیش از این به‌عنوان محلی تصور می‌شد که باید به‌عنوان یک کارمند هشت ساعت از زمان خود را در آن سپری می‌کرد و پس از پایان ساعت کاری آنجا را سریع ترک می‌کرد. فضای شغلی جایی نبود که بتوان انتظار شکل‌گیری روابط دوستانه و خاصی را از آن داشت. با این حال، شرایط تغییر کرده است.

سنجش اثربخشی تبلیغات قبل از اجرا

سنجش اثربخشی تبلیغات به معنای اندازه‌گیری نتایج حاصل از یک کمپین تبلیغاتی یا یک آگهی تبلیغاتی و مقایسه آن با اهداف از پیش تعیین شده و بررسی میزان دستیابی به این اهداف است.

یک تجارت موفق با ۹ نکته

شروع یک کار جدید سخت است اما وقتی درها را باز کردید، کارتان شروع شده است. در بسیاری از موارد، باید خیلی بیشتر از زمانی که برای بقیه کار می‌کردید زمان بگذارید.

چالش اصلی در توسعه برند

در یک تحقیق گسترده از برندهای مختلف سوپرمارکتی که دیدگاه‌های یکصد هزار مصرف‌کننده از سراسر جهان در آن منعکس شده است، یک قانون ساده بین برندهای برجسته و موفق دیده شد: «برندهایی که رهبر و لیدر گروه محصولی خود بودند، لزوما بیشترین تناوب فروش یا تکرار فروش(سطح وفاداری) را نداشتند.

درآمدهای بالاتر برای مالکان کسب‌و‌کارهای کوچک

کارآفرینان چه در رده الون ماسک و بیل گیتس باشند یا فردی ساده که کسب‌و‌کار خود را از منزل هدایت می‌کند، همه آنها به سختی کار می‌کنند. طبق نتایج تحقیقات به نظر می‌رسد امسال این تلاش‌ها نتیجه می‌دهد.