نقد داستانی از «ایوان کلیما»

داستان «میریام» نوشته ایوان کلیما درباره جستجوی عشق، امید و خدا در جمع یهودیانی است که در آستانه اعزام به اردوگاه مرگ آشوویتس‌اند و حضور عشق در آن به حدی است که نازی‌ها اصلا به چشم نمی‌آیند.