نگاهی به رمان مردی به نام اُوِه

شخصیت اوِه در رمان «مردی به نام اوه» به سمت مفهوم سیلورمن حرکت می‌کند که رنگ نقره‎ای به خود می‎پاشد تا خود را شبیه آدم آهنی‎ها و ربات‎هایی کند که در دنیای مدرن به آنها توجه می‎شود.