زمان و مکان مذاکرات به زودی تعیین می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه طی روزهای آینده شاهد سفرهای مهمی از سوی سران کشورهای همسایه و منطقه به تهران خواهیم بود، اظهار کرد: به زودی زمان و مکان مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌ها مشخص می‌شود.

در قطر مذاکره ای وجود ندارد؛ ایران و آمریکا – باید تصمیم نهایی خود را بگیرند

چیزی برای مذاکره وجود ندارد؛ بلکه طرفین – یعنی ایران و آمریکا – باید تصمیم نهایی خود را با میانجیگری اتحادیه اروپا در این زمینه بگیرند. در واقع نام این گفتگوها را باید «نشست دوحه» و نه «مذاکرات دوحه» دانست.