چگونه بار کاری خود را کم کنیم؟

«با آنکه نیروهای انسانی توانمندی داشتیم و کار را هم برانگیزاننده می‌دیدم، روند پیشرفت بسیار ناامید‌کننده بود. بنابراین تصمیم گرفتم قبل از آنکه سکته کنم، استعفا دهم.»

دستورالعملی برای بهبود روابط شغلی

دفتر کار تا پیش از این به‌عنوان محلی تصور می‌شد که باید به‌عنوان یک کارمند هشت ساعت از زمان خود را در آن سپری می‌کرد و پس از پایان ساعت کاری آنجا را سریع ترک می‌کرد. فضای شغلی جایی نبود که بتوان انتظار شکل‌گیری روابط دوستانه و خاصی را از آن داشت. با این حال، شرایط تغییر کرده است.