مرگ آخرین شاه قاجار

احمد شاه قاجار، آخرین شاه سلسله قاجار نهم اسفند ۱۳۰۸ درست ۴ سال و ۴ ماه پس از خلع قاجاریه از سلطنت ایران در ۳۲ سالگی در پاریس و در تبعید درگذشت.

احمدشاه قاجار چگونه از سلطنت عزل شد؟

از دلایلی که می‌توان از ردّ بی‌علاقگی احمدشاه به سلطنت در ایران از آن یاد کرد ماجرای ملاقات ذکاءالملک فروغی و تقاضای خرید استعفانامه احمدشاه است که پیشنهاد می کند در قبال آن استعفانامه مبلغ یک میلیون لیره دریافت نماید.

منع ملاقات زنان با پزشک

زنان شهری دوره قاجار در خانواده‌های ممتاز، به خدمات پزشکی دسترسی کمتری داشتند؛ علت آن نیز شیوه زندگی محصور در حرم بود. چنانچه یک پزشک اجازه می‌یافت به ملاقات زنی بیمار در حرم نایل آید، گستره عملکرد او بسیار محدود و کاملا حساب شده بود.

طویله و کارکردهای آن در دوره قاجار

…بنجامین در قسمتی از کتاب خود به معرفی سرطویله در ایران پرداخته و ضمن آن مشاغل موجود در سرطویله‌ها و کارکرد اجتماعی و اقتصادی آن را معرفی می‌کند که در ادامه بخشی از آن را می‌آوریم.