داستانی از سرگذشت گرامافون در ایران

گرامافون چه زمانی و توسط چه کسی ساخته شد و در چه مقطعی به ایران آمد و عکس‌العمل مردم نسبت به این وسیله مدرن چه بود؟ جعفر شهری می‌نویسد: «اولین دستگاه گرامافونی که به ایران آوردند در جلو قهوه‌خانه‌ای در شرق میدان «شمس‌العماره» به صدا درآمد.»

مهریه لاکچری زنان در دوران قاجار

مهریه‌ای که در دوره قاجار رسم بوده، چیست؟ مهریه دختران طبقه ثروتمند در آن دوره چقدر بوده است؟ رسم و رسوم طلاق و متارکه در عهد قجری چه بوده است؟

عکس / نخستین فرمانده نیروی دریایی ایران

احمد دریابیگی توسط ناصرالدین شاه، به عنوان نخستین فرمانده نیروی دریایی نوین ایران در خلیج فارس، منصوب شد و فرماندهی کشتی پرسپولیس را که ایران از آلمان خریده بود را برعهده گرفت.

اولین عکسبرداری از تخت‌جمشید

اولین عکسبرداری از تخت‌جمشید، در عصر قاجار و در عهد سلطنت ناصرالدین شاه صورت گرفت. اول بار، ناصرالدین شاه در سال ۱۲۶۶ قمری (۱۲۲۹ شمسی)، هنگامی که تنها ۱۹ سال داشت، ژول ریشار فرانسوی را مامور کرد تا از بناهای تخت‌جمشید عکاسی کند.

ریاست‌جمهوری شهید رجایی/عزل سپهدار تنکابنی

دوم مردادماه ۱۳۶۰ دومین انتخابات ریاست‌جمهوری پس از انقلاب اسلامی برگزار شد.دوم مردادماه ۱۲۹۰ مجلس شورای ملی سپهدار تنکابنی را از رئیس‌الوزرایی عزل و صمصام‌السلطنه بختیاری را به‌جای او تعیین کرد.