تیمی ویژه برای بررسی ابعاد اتفاقات رخ داده به استان سیستان و بلوچستان می‌رود

یک عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان با رئیس جمهور نمایندگان درخواست کردند تا یک تیم برای بررسی دقیق ابعاد وقایع رخ داده به استان اعزام شود که رئیس جمهور نیز بر این موضوع صحه گذاشتند.