اسنادی از مزرعه غیرقانونی ماینرهای مسجد مکی زاهدان/ دفتر عبدالحمید چه‌چیزی را تکذیب کرد؟

متولیان مسجد مکی در راستای کسب منافع نامتعارف و شخصی به‌صورت غیرقانونی با کمک عوامل خارجی تعدادی ماینر وارد کشور کرده و با سوءاستفاده از برق رایگان مسجد و مدرسه مکی اقدام به استخراج رمزارز کرده‌اند.