مهناز افشار چه کاره است این وسط؟

بعد از آن که یک طلبه همدانی با شلیک دو گلوله به قتل رسید، یکی از عوامل این قتل، توییت مهناز افشار معرفی شد که یک توییت جعلی را در صفحه خود بازنشر کرده بود؛ اقدامی که باعث شد برخی کاربران درخواست محاکمه او را مطرح کنند.