اگر درون جریان اصلاح‌طلب فسادی بودبا جسارت با آن برخورد کنیم

یک عضو حزب اتحاد ملت گفت: اگر اصلاح‌طلبان در درون جریان اصلاح‌طلب فسادی دیدند باید با جسارت بیشتری نسبت به آنچه که با رقیب خود برخورد می‌کنند با این فساد درون جریانی مبارزه کنند تا به مردم ثابت شود که اصلاح‌طلبان واقعا هدف اصلاح امور را دارند.