نگاهی به «شعر اسپانیا: از آغاز تا امروز»

«شعر اسپانیا: از آغاز تا امروز» نگاهی جامع دارد به سیر شعر اسپانیا در دوره‌های مختلف و جریان‌های تأثیرگذار بر آن. این اثر برای کسانی که هم به مطالعه شعر فلکلور علاقه دارند و هم برای آن دسته که شعر مکتوب را می‌پسندند، جذاب و خواندنی است.

حال ادبیات ما خوب است

بلقیس سلیمانی با بیان این‌که به ادبیات خوشبین است می‌گوید ادبیات ما نه تنها افت نداشته بلکه رشد هم داشته است.