کتاب “شوهر آهوخانم” بهترین است

از جمله نویسنده‌هایی است که به یک کتابش معروف شده و همه او را با «شوهر آهوخانم» می‌شناسند و معتقدند بهترین کتابش همان بوده است؛ علی‌محمد افغانی.

کتاب «جامعه‌شناسی برای همه»

کتاب «جامعه‌شناسی برای همه» جامعه شناسی را که ممکن است گاهی پیچیدگی‌هایی داشته باشد، به زبان ساده و روان برای همه دوستداران این علم توضیح می‌دهد.