سفر به مریخ ایران

در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شهر دامغان تا «تپه های مریخی» بی تامل، دردهای رفته بر بیابان سرزمینت را هم حس می کنی چرا که در روزگاران دور بیابان های مرکزی ایران دریایی بود به نام ‘تیتس ‘ که امروز رنجور و پریشان و تفتیده در گرمای سوزان فتاده و گاهی حتی دهان می گشاید می خواهد مردمانش را ببلعد.