تلاش‌های شهرداری برای جلوگیری از بساط‌گستری و دستفروشی‌های نامتعارف در پایتخت

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران گفت: در دوره جدید مدیریت شهری به منظور جلوگیری از بساط‌گستری و دستفروشی نامتعارف، حدود ۲ میلیون ماموریت در حوزه‌های شهر، حریم و معابر صورت گرفته است.