حفظ امید مردم با روایت «همه» واقعیات کشور

بیش از سه سال مقابله با سنگین‌ترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا و حدود ۶ ماه مواجهه با پاندومی کرونا زمان مناسبی برای ارزیابی واقعیت قدرت و تاب‌آوری جامعه ایرانی است. در این شرایط وظیفه صاحبان تریبون و رسانه‌ها این است که همه واقعیات کشور را منصفانه بیان کنند.

نقشه راه اقتصادی کشور برای سال هشتم، در هفته دولت اعلام می‌شود

رییس جمهوری از تدوین سند راهبردی «نقشه راه اقتصادی کشور» برای سال هشتم فعالیت دولت تدبیر و امید خبر داد و گفت: با اجرای این سند که در هفته دولت اعلام خواهد شد، حوزه‌های مختلف اقتصادی برای رونق تولید، هم افزا می‌شوند.