موسوی سفیر ایران در آذربایجان شد

سید عباس موسوی که در حال حاضر به عنوان سخنگوی وزارت خارجه مشغول به کار است به عنوان سفیر ایران در آذربایجان منصوب شد و قرار است جانشین وی در سمت سخنگویی نیز به طور رسمی معرفی شود.

روحانی: کنکور برگزار می‌شود

رئیس جمهور گفت:کرونا در بسیاری از استان‌ها روند نزولی پیدا کرده است وامیدوارم سایر استان‌ها هم همین روند و سیر را داشته باشند.