مرگ سرنشینان زیردریایی گمشده در اقیانوس اطلس

گارد ساحلی آمریکا می‌گوید پنج قطعه بزرگ بقایای زیردریایی تایتان را پیدا کرده است. مقام‌ها بر اساس مشاهده این قطعات می‌گویند تایتان به احتمال بسیار زیاد بر اثر فشار بیرونی در خود مچاله و خرد شده و سپس از هم پاشیده است.