رستم قاسمی:بسیاری از خانواده‌های ایرانی در چادر و زیر پله زندگی می‌کنند

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه می‌دانید مسکن در کشور شرایط خوبی ندارد، تاکید کرد: در حال حاضر مسکن سهم قابل توجهی در درآمد خانوار دارد و امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از خانواده‌ها در چادر و زیر پله زندگی می‌کنند.