استیضاح ترامپ به نتیجه نمی‌رسد

کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه استیضاح ترامپ حاصل کشمکش‌هایی است که خود او کلید زده است، گفت: جمهوریخواهان اکثریت کرسی‌ها را در سنا در اختیار دارند و قاضی کل دیوان عالی آمریکا هم از سوی رئیس‌جمهوری تعیین می‌شود بنابراین به نظر نمی رسد استیضاح ترامپ به نتیجه برسد.