قدیم‌ها چطوری از ایران جنازه می‌بردند کربلا؟

در دوره قاجار ایرانیان بسیاری پس از فوت در کربلا مدفون شدند، اما در آن‌دوره که راه‌ها طولانی بود و امکاناتی هم برای سرد نگه‌داشتن اجساد در اختیار نبود، چگونه پیکرهای درگذشتگان را به کربلا می‌رساندند؟ این خودش داستانی دارد.

چرا مردم قدیم «مومیایی» می‌خوردند؟

چرا مردم فکر می‌کردند آدمخواری برای سلامتی آن‌ها مفید است؟ اسناد تاریخی حاکی از آن است که زمانی اروپایی‌ها شیفته خوردن و حتی بازی کردن با مومیایی‌های مصری بودند.