دریانوردان عشق را زندگی می‌کنند/مسیری که نفت را به سر منزل مقصود می‌رساند

از شغلشان می‌گویند، از عشقی که به دریانوردی دارند، از سختی‌هایش و از اینکه ماه‌ها خود و همکارانش مجبورند در کشتی بمانند، بدون هیچ وسیله ارتباطی، بدون اینترنت، بی‌موبایل و ماهها بی‌خبر از خانواده…