بیانیه ضد ایرانی در نشست شورای همکاری خلیج‌فارس

اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس در نشست خود، با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌های ضد ایرانی، خواستار پایبندی تهران به «اصول حسن همجواری، احترام به حاکمیت دولت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی، حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز و عدم استفاده از تهدید به زور» شدند.

اعتراض ایران به وزارت خارجه روسیه

ایران به وزارت خارجه روسیه درباره استفاده از واژه جعلی «خلیج ع.ر.ب.ی» به جای خلیج فارس در حساب رسمی وزارت خارجه این کشور (به زبان عربی) اعتراض کرد.