جودو و سفرهای بی بازگشت ملی پوشان

«محمد رشنونژاد» ملی پوش جودو در پایان مسابقات هلند محل اقامت خود را ترک کرد و به ایران بازنگشت تا جودوی کشورمان را برای چندمین مرتبه با سفر بی بازگشت یکی از ورزشکاران خود از رویدادهای بین المللی روبرو سازد، شاید مسئولان این رشته المپیکی بیش از گذشته به فکر چاره برای مقابله با این چالش باشند.

نتایج ضعیف و کادر فنی پرمدعا / فقط یک طلا و حذف ۸۰ جودوکار ایران در ۸ ماه

طی یکسال گذشته و پس از روی کار آمدن محمد درخشان رییس فدراسیون جودو، نمایندگان جودوی ایران در ۱۳ رقابت رسمی و تورنمنت بین‌المللی به روی تاتامی رفتند و نتایج ضعیفی را بدست آوردند تا جودوی ایران کماکان بر روی نوار ناکامی باشد.