درآمد ۱۵ ملیونی زباله گردی

زباله متعفن‌ترین ضایعات باقیمانده زندگی بشری محسوب می‌شود، ولی جمع‌آوری و جداسازی برخی باقیمانده‌های باارزش از آن شغلی پردرآمد با سرقفلی ویژه برای برخی افراد ایجاد کرده است، در حالی که قوانین باید بازدارندگی بیشتری در این زمینه داشته باشند.

رفیقدوست:رعایت حجاب با زور، واکنش منفی به همراه دارد

محسن رفقیدوست در تحلیل خود از حوداث و اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ با تأکید بر اینکه باید از حوادث اخیر درس بگیریم، می‌گوید: برخی احکام هستند که با زور واکنش منفی به همراه دارد؛ زن باید بداند که چرا باید پوشیده باشد نه اینکه به زور پوشیده باشد و ایجاد این آگاهی خیلی کار سختی نیست.

افزایش سن بازنشستگی ظالمانه است

عضو سابق هیأت امنای تامین اجتماعی گفت: مسلما ده‌ها روش برای خروج سازمان از بحران وجود دارد؛ مهم‌ترین روش این است که ضریب پشتیبانی سازمان را روز به روز افزایش دهیم. این ضریب در حال حاضر بین ۴ تا ۵ است اما باید به نقطه سربه سر برسد، به این صورت که ضریب پشتیبانی ۶ به یک شود، یعنی یک بازنشسته در ازای شش شاغل.