فیلم/ هشدار ویژه برای ایران ۱۴۲۰

تنهایی آدم‌ها شاید برای خیلی‌ها در حال حاضر موضوع مهمی نباشد اما در آینده‌ای نه چندان‌ دور، به یک اَبَرچالش تبدیل خواهد شد؛ آن‌چنانکه در انگلیس ۹ میلیون نفر تنها زندگی می‌کنند و نخست‌وزیر این کشور مجبور به انتصاب وزیر تنهایی شده است.

عوارض جانبی تنهایی

گاهی اوقات همه ما نیاز داریم مدتی را در تنهایی سپری کنیم. اما تاکنون درباره عوارض جانبی تنهایی چیزی شنیده‎اید؟ اگرچه تنهایی می‎تواند برخی فواید را برای شما داشته باشد، اما خالی از عیب هم نیست.