ترجمه صادق چوبک از پینوکیو دست‌دوم است

مترجم پینوکیو با بندیتو کروچه فیلسوف ایتالیایی همداستان است که پینوکیو آیینه رفتارهای انسان است. وی همچنین با برشمردن تعدد ترجمه از داستان پینوکیو در سراسر دنیا، بسیاری از ترجمه‌ها در ایران را رونویسی دانست.

«منِ مضطرب» به چاپ دوم رسید

کتاب «منِ مضطرب» که نگاه ویژه ای به موضوع اضطراب در شبکه‌های اجتماعی در کمتر از دوهفته به چاپ دوم رسید. این کتاب نوشته استفانی برتولون روانشناس فرانسوی است که با ترجمه مائده هروی از سوی انتشارات شمعدونی منتشر شده است.