واکنش وزیر کشور به اصرار نمایندگان برای برکناری غلامرضا

وزیر کشور در خصوص احتمال برکناری معاونش به اصرار نمایندگان گفت: این درخواستی بود که برخی نمایندگان مطرح کرده بودند و من چیز خاصی در جلسه دیروز نگفتم فقط اعلام کردم که در تعامل مثبت با مجلس به دنبال حل این سوءتفاهم خواهم بود.