چرا نظامیان آمریکایی هدف قرار گرفتند؟

حمله اخیر به پایگاه آمریکا که یکی از سنگین‌ترین حملات سال‌های اخیر علیه منافع این کشور محسوب می شود، نتیجه حمایت همه‌جانبه واشنگتن از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و چرخه ناامنی در منطقه بود.