گروگانگیری در یکی از ادارات استان ایلام

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی ‌ایلام با اشاره به ‌گروگانگیری فردی در ‌اداره اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان ‌گفت:‌ در این حادثه، گرو‌گانگیر‌ سه نفر از کارکنان این اداره را کشت و خودش نیز دست به خودکشی زد.