«کودکان کار» فضای مجازی را بشناسید

اگر تصور از «کودک کار» خردسالانی است که در کارگاه‌ها مشغول به کارند و یا سر چهارراه دستفروشی می‌کنند. باید بگویم که کنار این دسته کودکان کار دیگری وجود دارد که در فضای مجازی مشغول به کارند.

طعم تلخ فقر برای کودکان کار، بهانه نیست

دستمال کاغذی های ۲۰۰ تومانی را هزار تومان می فروشد و برخی مردم حتی آن را تا چند برابر این قیمت هم می خرند و شاید از همین رو برخی افراد در جامعه به کار کودک به عنوان یک شغل کاذب اما پردرآمد نگاه می کنند اما این مساله فقط یک روی سکه است.

«کودکان کار» خارجی ساماندهی می‌شوند/حمایت وزارت امور خارجه از این کودکان

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از بازنگری آیین‌نامه مربوط به ساماندهی کودکان کار و خیابان، با رویکرد «خانواده محور» و «توانمندسازی» آنان و همچنین همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت کشور و وزارت امور خارجه در خصوص کودکان کار غیرایرانی خبر داد.