مروری بر اشتباه بچه‌گانه کادر فنی کشتی آزاد نوجوانان در بیشکک

علی‌رغم اینکه اتحادیه جهانی کشتی از ماه‌ها قبل برنامه تمامی رویدادها را بر روی سایت خود قرار می‌دهد و روز قبل از آغاز رقابت‌ها نیز جلسه فنی را برگزار می‌کند، با این وجود اشتباه فاحش کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان مانع حضور دو کشتی‌گیر در رقابت‌های قهرمانی آسیا شد.