سگ‌های خاطره‌ساز کودکی را بشناسید

سال ۹۷ در تقویم چینی سال «سگ» است. حالا اینکه چرا هرسال به نام یک حیوان نامیده شده‌است و چه خاصیتی دارد باید از منجمان پرسید. اما ما از چه سگ‌هایی خاطره داریم؟