رهبر طالبان وارد فرودگاه کابل شد

رهبر طالبان با وساطت کرزای و عبدالله عبدالله وارد فرودگاه کابل شد. نیروهای طالبان به دستور رهبر این گروه در دروازه های کابل مستقر شده و شهر به شدت ملتهب است، طالبان گفته است به نیروهای خود دستور داده به زور وارد شهر نشوند. طالبان می گوید آنها قصد انتقام ندارند ، همه مقامات کابل ایمن خواهند بود اما اخباری از آماده شدن هواپیمای ریاست جمهوری برای انتقال غنی گزارش شده است.