پس از تیم وفا اعدامی بعدی احمدرضا جلالی است؟

شبکه وفا تنها شبکه‌ای نبود که عوامل عملیاتی آن از اراذل و اوباش تشکیل شده بود. در ۲ سال گذشته حداقل ۲ شبکه مهم دیگر موساد نیز که در داخل ایران تحت شناسایی و دستگیری قرار گرفته‌اند از اراذل و اوباش تشکیل شده بودند.

۴ عضو تیم خرابکاری مرتبط با اسرائیل اعدام شدند/ موساد چه برنامه‌ای در ایران داشت؟‌

۴ نفر از از عوامل تیم خرابکاری مرتبط با رژیم صهیونیستی که تحت هدایت افسران سرویس موساد مرتکب اقدامات گسترده‌ای علیه امنیت کشور شده بودند پس از طی روال قانونی صبح امروز به دار مجازات آویخته شدند.