پروازهای فرودگاه مشهد‌ لغو شد

رییس روابط عمومی فرودگاه هاشمی نژاد مشهد گفت:اداره‌کل فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی از مسافران‌ خواست‌ پیش از‌ عزیمت‌ به فرودگاه مشهد با اطلاعات‌ پرواز‌ تماس حاصل کنند.

هوای مشهد وارد شرایط خطرناک شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: افزایش حجم ریزگردها در هوای مشهد،کیفیت هوای این کلانشهر را از مرز اضطرار عبور داده و وارد شرایط خطرناک کرد.