مرضیه برومند در سالروز تولد دنیا فنی‌زاده : چیزی جز افسوس نمی‌توان گفت

  به گزارش پایگاه خبری “ججین”   ، مرضیه برومند همزمان با سالروز تولد دنیا فنی‌زاده گفت: جالب است که معمولا برای خیلی‌ از کسانی که درگذشته‌اند مثل مرتضی احمدی، می‌گوییم یادش گرامی اما برای یادآوری اینکه دنیا فنی‌زاده دیگر در میان ما نیست، چیزی جز افسوس و دلخراشی نمی‌توان گفت. به گزارش ایسنا، هنوز یک سال